Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is de overkoepelende term voor relatie- en gezinstherapie. Het is een erkende vorm van psychotherapie. Het wordt zo genoemd omdat iedereen deel uit maakt van een groter geheel (een systeem), zoals een gezin, een vriendengroep, de schoolklas, het werk. Binnen die sociale systemen hebben we contact met andere mensen en beïnvloeden we elkaar.

Een systeemtherapeut richt zich niet alleen op het individu, maar vooral ook op het individu in relatie tot anderen. Tijdens de therapie is er aandacht voor de invloed van omgevingsfactoren, zoals werk, school, sociaal netwerk, cultuur en religie. De klachten of problemen worden bekeken vanuit de context: samen met de cliënten wordt onderzocht waar de moeilijkheden mee te maken hebben en wie of wat kan helpen in het proces naar verandering. Het samen zoeken naar de mogelijkheden en positieve krachten van het systeem is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Wat is het verschil tussen een psycholoog, gedragswetenschapper, psychotherapeut, systeemtherapeut, enzovoort?

Voornamelijk de opleiding die de therapeut gevolgd heeft. Psycholoog en gedragswetenschapper wordt je na het behalen van een doctoraal diploma aan de universiteit. Psychotherapeuten en systeemtherapeuten hebben daarna nog een postdoctorale opleiding gevolgd. Kijk op de bladzijde “hoe vind ik een goede systeem therapeut” voor meer informatie daarover.

Heel veel therapeuten bieden relatietherapie of gezinstherapie aan. Waar kan ik het beste op letten?

Belangrijk is dat je er op let dat een therapeut de opleiding “systeemtherapie” gevolgd heeft. Alleen dan weet je zeker dat iemand ook echt is opgeleid voor het vak van relatietherapeut en gezinstherapeut.

Kun jij in mijn hoofd kijken?

Nee.

Hoe lang duurt zo’n therapietraject?

Dat is erg afhankelijk van de (hulp)vraag en de complexiteit van de problemen. In een heel aantal gevallen zijn gezinnen met 5 à 10 gesprekken  al een heel eind op weg. Maar verwacht geen quick fix voor langdurige relatieproblemen. Een EFT-traject duurt gemiddeld een jaar.

Wat kost het?

Op de pagina tarieven en vergoedingen vind je alle informatie daarover.

Is systeemtherapie een wetenschappelijk onderbouwde therapie?

Ja. Er is heel veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van relatietherapie en gezinstherapie. Het is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode in het behandelen van zowel problemen bij kinderen als problemen bij volwassenen.

Wat doe jij precies tijdens de therapie?

Luisteren. Vragen stellen. Praten. Als er kinderen bij zijn, dan maak ik graag gebruik van creatieve materialen of van poppetjes en dierfiguren. Voor kinderen is het vaak makkelijker om via spel te laten zien hoe ze zich voelen dan om erover te praten. Ook voor volwassenen kan die creativiteit soms helpend zijn om dichter bij hun gevoel te komen.

Doe je ook zweverige dingen?

Nee.

Ik wil bij mijn partner weg, maar hij/zij wil dat we nog relatietherapie gaan proberen. Kun jij onze relatie redden?

Als een van de twee partners al besloten heeft om de relatie te beëindigen, dan gaat therapie daar niet meer aan helpen. Alleen als jullie beiden willen werken aan het verbeteren van je relatie, dan heeft relatietherapie zin.