Een aanmelding kun je zelf doen door contact met me op te nemen.

Dat kan telefonisch via 06-37089658 of per mail. Het kan zijn dat je bent doorverwezen door je huisarts of een andere hulpverlener, maar ook zonder verwijzing kun je van de diensten van de praktijk gebruik maken.

Je mag je vraag via de mail voorleggen, we kunnen ook even telefonisch afstemmen. We plannen altijd eerst een kennismakingsgesprek, waarin je je vraag kunt toelichten en we samen kijken welk vervolg wenselijk is. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Voorafgaand vraag ik je het inschrijfformulier in te vullen en mee te nemen.