Systeemtherapie kan in veel situaties zinvol zijn. Op het moment dat je merkt dat je moeilijkheden je draagkracht (dreigen te) overstijgen, is het goed om hulp te zoeken. Systeemtherapie is een goede keuze als de problemen zich met name afspelen in relaties met anderen, of wanneer individuele problemen moeilijkheden geven in de omgeving of beïnvloed worden door de omgeving. Het kan een op zichzelf staande therapie zijn, maar ook naast een andere behandeling (bijvoorbeeld individuele psychotherapie of EMDR) plaatsvinden.

Voorbeelden van problemen in relaties tot anderen zijn:

 • opvoedingsproblemen
 • communicatieproblemen
 • ruzie en conflicten
 • spanningen in relatie tot andere gezinsleden, ouders, schoonouders
 • problemen in de partnerrelatie
 • moeilijkheden in het vormgeven aan een nieuw samengesteld gezin
 • echtscheiding
 • levensfaseproblemen

 

Voorbeelden van individuele problemen zijn:

 • angsten
 • onzekerheid
 • gedragsproblemen
 • moeite met het reguleren van emoties
 • ADHD
 • slaapproblemen
 • hoog sensitiviteit
 • depressieve gevoelens
 • stress
 • burn-out
 • lichamelijke klachten
 • psychiatrische problematiek