Als je kind (gedrags)problemen heeft, dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Soms is er iets met je kind aan de hand, zoals ADHD of autisme. Gedragsproblemen kunnen een reactie zijn op iets anders, zoals het verlies van een dierbare of bepaalde angsten. Soms zijn ze een gevolg van dingen die er thuis gebeuren, bijvoorbeeld als een kind zich niet begrepen voelt of als dingen niet duidelijk zijn. Het kan zijn dat een bepaalde ontwikkelingsfase zorgt voor een moeilijke periode (denk aan verlatingsangst bij jonge kinderen, de koppigheid van peuters of de pubertijd) en soms is het simpelweg een bepaalde eigenschap of karaktertrek, hoogsensitiviteit of een pittig temperament waarmee het moeilijk is om te gaan.

 

Hoe dan ook, als je kind problemen heeft, dan heeft dat gevolgen voor de rest van het gezin. Je bent misschien eerder prikkelbaar, broertjes of zusjes trekken zich terug, of nemen bepaald gedrag over, de relatie met je partner staat onder druk omdat je ’s avonds doodmoe bent van de dag en echt geen puf meer hebt voor een leuk gesprek of een gezellige avond….Misschien vraag je je af of je nog wel op de goede weg bent…Herkenbaar?

Als je merkt dat je draagkracht steeds minder wordt of je ziet negatieve gevolgen voor andere gezinsleden, dan is het belangrijk dat je op zoek gaat naar hulpbronnen. Binnen de praktijk zijn er verschillende mogelijkheden om je verder te helpen:

 

Gezinstherapie bij (gedrags)problemen

Als door de problemen van je kind, andere relaties in je gezin onder druk komen te staan, of je ziet een gedragsverandering bij andere leden van je gezin, dan kan gezinstherapie een middel zijn om de balans te helpen herstellen.

Binnen de gezinstherapie komt ieder gezinslid aan bod en is er aandacht voor ieders verhaal. Dat zorgt ervoor dat de draagkracht van heel je gezin versterkt wordt, jullie (weer) steun kunnen vinden bij elkaar en er meer ruimte ontstaat om moeilijkheden de baas te worden. Natuurlijk wordt er ook gekeken naar de problemen op zich en kijken we samen wat jullie kan helpen om met die problemen om te gaan.

 

Opvoedondersteuning bij (gedrags)problemen

Heb je nog voldoende draagkracht, maar heb je vragen over de omgang met je kind(eren)? Wil je de opvoeding positiever maken in plaats van alleen maar begrenzen? Of wil je juist weten hoe je op een prettige manier kunt begrenzen? Twijfel je of je het gedrag van je kind op een goede manier aan het sturen bent? Dan is opvoedondersteuning een prima middel.

 

Behandeling op school, BSO, of…

Problemen worden altijd beïnvloed door de omstandigheden. Het kan zijn dat gedragsproblemen in een andere context anders naar voren komen dan thuis. Dan is het mogelijk om de behandeling op een andere manier in te zetten. Als voorbeeld: een probleem wat zich specifiek of grotendeels uit op school, kan misschien op school het beste behandeld worden. Ook dat is mogelijk vanuit mijn praktijk.

 

Individuele behandeling bij gedragsproblemen

Soms kan een individuele behandeling nodig zijn, tegelijk of aansluitend op de systeembehandeling. Afhankelijk van de vraag en de omstandigheden overleg ik graag met jullie of we dat binnen de praktijk doen of dat een doorverwijzing naar een collega de beste optie is. Is er al een individuele behandeling gestart? Gezinstherapie kan heel goed naast een andere vorm van therapie gegeven worden.

 

Esther Damsma gezinstherapie bij gedragsproblemen